top of page
IMG_3437_edited.jpg

Jobb hjå oss

Alle stillingar hjå oss vil verte utlyst her. Sidan ein jobbar tett på kvarandre på sjøen, er samarbeid og kommunikasjon noko vi ser på som svært viktig for eit godt arbeidsmiljø. Arbeidsmoral og respekt for at det er mat vi jobbar med er også svært viktige eigenskapar. Vi har nulltolleranse for rus ombord på båtane våre. 

Ledige stillingar

Det er for tida ingen ledige stillingar hjå oss.

Send inn ein open søknad her

bottom of page